Automation

Automationsavdelningen har tonvikt på projektering, konstruktion samt produktion av automatikskåp ihop med en eftermarknad med idriftsättning och service. Här har vi extra lång erfarenhet av ventilations, VA och industrikunder.

Behöver du hjälp med automation?

Obligatoriska fält markeras med *Vi erbjuder:

kontakt

Projektering både gällande separata elskåp samt kompletta anläggningar

kontakt

Konstruktion efter funktionshandlingar alt. i projektform

kontakt

Produktion, även efter färdiga konstruktionshandlingar och som legotillverkning.

kontakt

Idriftsättningar

kontakt

Support

kontakt

Service

  • hager
  • eio_1
  • KNX
  • elko_1
  • garo