Solceller

Solceller - en smart och miljövänlig energikälla

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Lite fördjupad läsning hittar du här:

Så här fungerar solceller

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom att använda ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och polymerresin. De varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler.

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström. Likströmmen transporteras sedan genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230 V växelström, så att den kan anslutas till bostadens elnät.

Ett mångsidigt system

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler som vanligtvis är 1×1,6 m. Av dessa kan man bilda en serie moduler som i princip kan bli hur stor som helst.

Solcellssystem kan monteras både vertikalt och horisontellt för att de ska kunna anpassas till olika typer av tak eller sättas upp på en vägg. Väggmontage medför dock sämre upptagningsförmåga.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Intresserad av solenergi?

Fyll i formuläret och beskriv så noggrant du kan vad det är du vill ha hjälp med. Är det akut är det bästa att ringa direkt på 0303-44 56 00

Kontakt start